GMDSS – bezpieczeństwo w czasie morskiej wyprawy

Bezpieczeństwo, szczególnie gdy przebywa się z dala od lądu, jest niezwykle istotne. Dlatego też, by w razie jakiejkolwiek awarii lub innego nieszczęścia móc poinformować innych o zaistniałym zagrożeniu, powstał Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS).

Jak działa GMDSS?

System ten wykorzystuje najnowocześniejsze technologie w celu komunikacji pomiędzy statkami, a także między statkiem a lądem. W jego skład wchodzi kilka podsystemów spełniających różne funkcje. Wśród nich znajduje się m.in. system satelitarny, system łączności głosowej oraz system nawigacyjny Navtex. Ponadto, wyróżnia się także awaryjne transpondery radarowe umożliwiające poszukiwanie danej jednostki za pomocą radaru oraz cyfrowe wywoływanie selektywne działające w paśmie fal radiowych VHF i MF/HF.

Podział obszarów morskich

Ze względu na to, iż każdy z systemów charakteryzuje się innym rodzajem wysyłanych sygnałów oraz ich zasięgiem, wprowadzono następujący podział na strefy morskie:

  • obszar A1 – obszar będący w zasięgu co najmniej jednej stacji brzegowej VHF, gdzie możliwa jest ciągła łączność za pomocą DSC
  • obszar A2 – obszar w zasięgu co najmniej jednej stacji brzegowej MF, gdzie możliwa jest ciągła łączność za pomocą DSC
  • obszar A3 – obszar w zasięgu łączności satelitarnej Inmarsat, z wyłączeniem A1 i A2
  • obszar A4 – obszar z wyłączniem A1, A2 i A3, gdzie możliwa jest komunikacja RTF HF, DSC HF, NBDP HF